Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1645 w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 688/03/10 z dnia 12.03. 2010 r.
Data publikacji 21.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 21.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCIX/1645/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

                                                  

 

w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 688/03/10 z dnia 12.03. 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 688/03/10 z dnia 12.03. 2010 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubińskima a „OrNet” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno o treści, jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę  Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania aneksu  określonego w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.09.2010    Utworzenie dokumentu.