Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1630 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
Data publikacji 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCV/1630/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr  Nr 142, poz.1592, z 202 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 106, poz. 675) oraz art.247 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala            co następuje:

 

§ 1

Wprowadza Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez pracowników Starostwa Powiatowego  w Lubinie, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W oparciu o art.247 ust.3 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być dokonywane przy użyciu kart płatniczych. ]Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu powinien określić zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki
-   Załacznik do uchwały 1630.doc (81 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2010    Edycja dokumentu
01.09.2010    Dodano załącznik "-"
01.09.2010    Usunięto załącznik -
01.09.2010    Edycja dokumentu
01.09.2010    Utworzenie dokumentu.