Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1617 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
Data publikacji 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA Nr CCXCIV/1617/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 4 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym     (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r.  Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055 Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124  i 146. Nr 106 poz.675 ) oraz  § 4 załącznika  do uchwały Nr XXV/133/2003 Zarządu  Powiatu  w  Lubinie z  dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie Regulaminu składania i rozpatrywania  wniosków o przyznanie stypendium Starosty Lubińskiego Zarząd Powiatu  w Lubinie  uchwala, co następuje:

§ 1

 

Powołuje Komisję Stypendialną do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów Starosty Lubińskiego w składzie :

Ryszard Kabat - Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji,

Marian Hawrysz - Członek Zarządu,

Joanna Piękna – Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Krzysztof  Szczepaniak - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Barbara Danek - przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 4 załącznika do uchwały Nr XXV/133/2003 Zarządu Powiatu  w  Lubinie z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie Regulaminu składania i rozpatrywania  wniosków o przyznanie stypendium Starosty Lubińskiego należy powołać komisję stypendialną do rozpatrzenia wniosków.

 

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2010    Utworzenie dokumentu.