Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr 1615 w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCIII/1615/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

              Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,  poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753,  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala  co następuje:

 

 

§ 1

Upoważnia Ewę Masłowską radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Lubinie do  reprezentowania Powiatu Lubińskiego w postępowaniu przed Sądem Okręgowym            w Legnicy w sprawie o zapłatę z powództwa Bogdana Dudka, sygn. akt VP 1/10.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2010    Utworzenie dokumentu.