Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1603 w sprawie nie przyjęcia oferty sprzedaży części nieruchomości położonej w Juszowicach, gmina Rudna.
Data publikacji 23.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.08.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1603/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 lipca 2010r.

 

 

w sprawie nie przyjęcia oferty sprzedaży części nieruchomości położonej w Juszowicach, gmina Rudna.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146/ Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postanawia nie przyjąć oferty Wiesławy i Janusza małżonków Bugiel w sprawie sprzedaży na rzecz Powiatu Lubińskiego części nieruchomości stanowiącej ich własność oznaczonej numerem geodezyjnym 194/23, położonej w obrębie Juszowice, gmina Lubin.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 17.06.2010 r. wpłynęła oferta Wiesławy i Janusza małżonków Bugiel                  zam. Lisowice 14, 55-311 Kostomłoty, która dotyczy zbycia na rzecz Powiatu Lubińskiego części działki nr 194/23 położonej w obrębie Juszowice, gmina Rudna w celu przeznaczenia jej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej. W świetle obowiązującego aktualnie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna dla tego obszaru (przeznaczenie na zieleń osiedlową) oraz stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w sprawie braku konieczności poszerzania drogi powiatowej nr 1200D w miejscowości Juszowice nie ma podstaw do przyjęcia tej oferty.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.08.2010    Utworzenie dokumentu.