Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1569 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXV/1569/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

              Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,  poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806  i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.   Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 175  § 1 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270  z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,  Nr 169, poz. 1417 i Nr 250,  poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217 poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216,          poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216,   poz. 1676, Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196),  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala  co następuje:

 

 

§ 1

Upoważnia Ewę Masłowską radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Lubinie  do  reprezentowania Zarządu Powiatu w Lubinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w związku ze skargą Bogdana Dudka z dnia 14 maja 2010 r. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.