Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1566 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXV/1566/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz § 2 Uchwały nr XXXVI/247/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Lubińskiego do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia się Pana Mariana Hawrysza – Członka Zarządu do reprezentowania Powiatu Lubińskiego na XVI Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia DOT oraz w innych spawach związanych z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w dniu 16.06.2010 r. odbędzie się XVI Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia DOT, podczas którego m.in. zostaną podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania, bilansu, rachunku wyników Stowarzyszenia  za 2009 r., a także w sprawie przyjęcia Planu Działań DOT za 2010 r.

Zasadny jest udział w Zebraniu upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego – Powiatu Lubińskiego.

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.