Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1561 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Bogdana Dudka z dnia 14 maja 2010 r.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIV/1561/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 czerwca 2010 r.

                                                                                  

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Bogdana Dudka z dnia 14 maja 2010 r. 

 

Na podstawie art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela odpowiedzi na skargę Bogdana Dudka z dnia 14 maja 2010 r. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r.   w treści, jak w załączniku do uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.