Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1560 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIV/1560/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn.: „Zorganizowanie placu zabaw dla wychowanków zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wielodzietnej”, „Zorganizowanie placu zabaw dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach”, „Zorganizowanie placu zabaw dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce”, w treści jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego oraz Barbarę Schmidt Wicestarostę do podpisania porozumienia.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 10 maja 2010 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Powiat Lubiński otrzymał dotację w wysokości 16 000,00 zł na realizację zadań pn.: „Zorganizowanie placu zabaw dla wychowanków zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wielodzietnej”, „Zorganizowanie placu zabaw dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach”, „Zorganizowanie placu zabaw dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce”.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.