Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1556 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIV/1556/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

 z dnia 8 czerwca 2010 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003r.  Nr  162,  poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów udziału dwóch najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego w programie „ Poławiacze Pereł ” organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zgodnie z załącznikiem do uchwały,                          w wysokości : 4 780 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt).

Źródło finansowania : Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                   Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

      Załącznik do uchwały

          Nr CCLXXXIV/1556/2010

                                                                                 z dnia 8 czerwca 2010 r.

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Osoby reprezentujące Powiat Lubiński w programie „Poławiacze Pereł”

 

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Uzasadnienie

Kampus

Dominika  Kucner

 

 

I LO                 w Lubinie

Średnia ocen 3,45. Interesuje się  fotografią, literaturą             i sztuką. I miejsce – „Konkurs dla młodych dziennikarzy” org.  Uniwersytet Wrocławski, „ Potęga prasy ” – konkurs dziennikarski org. Tygodnik AGORA- wyróżnienie, udział  w warsztatach  socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim - nagroda za esej socjologiczny ” Moje miasto-moja przestrzeń ”. Aktywna działalność w Dolnośląskim Parlamencie Dzieci i Młodzieży RP. Mandat do Sejmu Dzieci i Młodzieży RP, mandat do Dolnośląskiej Rady Dzieci i Młodzieży.

kulturoznawczy

Michał

Sowizdrzoł

 

 

 

 

Zespół Szkół                     w Chróstniku

Średnia ocen 4,63. Otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Odbył międzynarodowe praktyki  zawodowe w  Saksonii. Jest laureatem I stopnia                             z wyróżnieniem  za  zdobycie  maksymalnej  liczby punktów w konkursie TEST  OXFORD PLUS.                      Trudne warunki tkwiące w środowisku szkolnym.

antropologiczno-archeologiczny

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.