Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2010 r. nr 1552 w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIII/1552/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, przyjętego uchwałą Nr CCLXX/1506/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie § 1 otrzymuje brzmienie:

„ W uchwale Nr III/30/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się liczbę pozostałych członków Rady Społecznej w ilości 10 osób, w składzie:

1.      Piotr Czekajło – członek Rady Społecznej.

2.      Elżbieta Gruszczyńska - członek Rady Społecznej.

3.      Mariola Kośmider - członek Rady Społecznej.

4.      Edward Łagun - członek Rady Społecznej.

5.      Leopold Marchewka - członek Rady Społecznej.

6.      Zbigniew Rosner - członek Rady Społecznej.

7.      Leszek Szklarz - członek Rady Społecznej.

8.      Marek Wojnarowski - członek Rady Społecznej.

9.      ……………………. - członek Rady Społecznej.

10.  ……………………. - członek Rady Społecznej”.

 

§ 2

 

Uchyla się uchwałę Nr CCLXXXI/1542/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.   

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W dniu 2 czerwca 2010 roku Pan Marian Hawrysz członek Rady Społecznej przy Zespole Opieki zdrowotnej w Lubinie złożył rezygnację z udziału w pracach rady.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.  Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Edycja dokumentu