Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2010 r. nr 1541 w sprawie wyznaczenia szkoły do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz upoważnienia dyrektora szkoły.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA  NR CCLXXXI/1541/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie wyznaczenia szkoły do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz upoważnienia dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223,  poz. 1458, Nr 98, poz. 817, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wskazuje III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego, 59 – 300 Lubin, ul. Kościuszki 9, do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”.

 

§ 2

 

Upoważnia pana Pawła Klimaszewskiego dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, do podpisania umowy z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Dawida 1A, 50-527 Wrocław.                                                                           

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją podpisanej umowy powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Edycja dokumentu
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.