Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1535 w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna pod planowane farmy wiatrowe w obrębach: Rudna, Gawrony, Kębłów, Naroczyce, Górzyn, Olszany, Radomiłów, Brodów i Studzionki, na terenie Gminy Rudna.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

UCHWAŁA NR CCLXXX/1535/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

Z dnia 25 maja 2010 r.

 

w sprawie wniosków do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna pod planowane farmy wiatrowe w obrębach: Rudna, Gawrony, Kębłów, Naroczyce, Górzyn, Olszany, Radomiłów, Brodów i Studzionki, na terenie Gminy Rudna.  

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 2, art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124);
w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102
poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.
Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zawiadomienia Wójta Gminy Rudna z dnia 06 maja 2010 r. o podjęciu przez Radę Gminy Rudna uchwały Nr XXXIII/244/10 z dnia 5 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna pod planowane farmy wiatrowe w obrębach: Rudna, Gawrony, Kębłów, Naroczyce, Górzyn, Olszany, Radomiłów, Brodów                          i Studzionki na terenie Gminy Rudna, Zarząd Powiatu w Lubinie postanawia zgłosić następujący wniosek:

 

1)      W obrębach, przez które przebiegają drogi powiatowe, na umieszczenie elementów infrastruktury związanej z usytuowaniem farm wiatrowych w odległościach mniejszych niż podane w art. 43 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lub umieszczenia ich w pasie drogowym należy uzyskać odpowiednio zgodę lub zezwolenie na lokalizację od Zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.