Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr 1508 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego”.
Data publikacji 01.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXII/1508/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 5 maja 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu  pt. „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego”.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Województwem Dolnośląskim aneksu Nr UDA-POKL.09.01.02  -02-103/09-01 do umowy nr UDA-POKL.09.01.02-02-103/09-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Era inżyniera – programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. o treści, jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę
do podpisania aneksu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

  

Uzasadnienie

Aneks nr : UDA-POKL.09.01.02-02-103/09-01 do umowy: UDA-POKL.09.01.002-02-103/09 -00 z dnia 31 grudnia 2009 r. uszczegóławia podział środków (§2) na płatność ze środków europejskich oraz dotację celową z budżetu krajowego. Zmieniono pojęcie „dotacja rozwojowa” na „dofinansowanie”. Uszczegółowiono zasady rozliczania wniosków o płatność (§10 i 11).

Aneks nie zmienia otrzymanej kwoty na realizację projektu pt. „Era inżyniera- programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego”.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2010    Utworzenie dokumentu.