Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr 1502 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.
Data publikacji 21.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia 21.05.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXX/1502/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego.

2.    Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.05.2010    Utworzenie dokumentu.