Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2010 r. nr 1486 w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 47 miasta Lubina ograniczonego granicą planu Nr 15 ( wzdłuż ulicy Księginickiej), północną granicą pasa drogowego ul. Księginickiej, wschodnią i południową granicą miasta Lubina do drogi krajowej Nr 3, granicą pasa drogowego drogi krajowej Nr 3 do skrzyżowania z drogą do Księginic, położonego na terenie górniczym „Małomice I”.
Data publikacji 07.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia 07.05.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXVII/1486/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 47 miasta Lubina ograniczonego granicą planu Nr 15 ( wzdłuż ulicy Księginickiej), północną granicą pasa drogowego ul. Księginickiej, wschodnią i południową granicą miasta Lubina do drogi krajowej Nr 3, granicą pasa drogowego drogi krajowej Nr 3 do skrzyżowania z drogą do Księginic, położonego na terenie górniczym „Małomice I”.

 

Na podstawie art. 17 pkt 2, art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124); w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Lubina z dnia 26 marca 2010 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie Uchwały Nr LXI/209/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 47 miasta Lubina ograniczonego granicą planu Nr 15 ( wzdłuż ulicy Księginickiej), północną granicą pasa drogowego ul. Księginickiej, wschodnią i południową granica miasta Lubina do drogi krajowej Nr 3, granicą pasa drogowego drogi krajowej Nr 3 do skrzyżowania z drogą do Księginic, położonego na terenie górniczym „Małomice I” Zarząd Powiatu w Lubinie postanawia:

 

1)      zgłosić wniosek o ograniczenie liczby bezpośrednich zjazdów na drogę powiatową nr 1231D klasy Z i dopuścić tylko zjazdy publiczne lub zjazdy z dróg wewnętrznych obsługujących przyległą zabudowę;

2)      zgłosić wniosek o ograniczenie, do wartości minimalnej, odległości zabudowy od granicy pasa drogowego ze względu na możliwe oddziaływanie niekorzystne drogi, min. 8 m od granicy projektowanej linii rozgraniczającej pas drogowy (wg dotychczasowego planu szer. 25 m).

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.05.2010    Utworzenie dokumentu.