Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2010 r. nr 1476 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
Data publikacji 07.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia 07.05.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXVI/ 1476/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r .

 

       Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146) oraz uchwały Nr XLIII/281/09 Rady Powiatu w Lubinie z dnia26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”, Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza kwotę 83 900 PLN ( słownie : osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych )  na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Załączniki
1.   Załącznik do 1475.doc (62 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.05.2010    Utworzenie dokumentu.