Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr 1451 w sprawie nadania numeru drodze powiatowej.
Data publikacji 19.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXV/1451/2010

ZARZĄDU  POWIATU  W LUBINIE

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie nadania numeru drodze powiatowej.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720) i §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r. Nr 67 poz. 582) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.      Nadaje się numer ewidencyjny P0012200221000 drodze powiatowej z Rudnej przez Mleczno do Lubina.

2.      Lokalizację drogi przedstawia załącznik do uchwały.

 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Mirosław Gojdź Członek Zarządu, Zastępca Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            W związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych byłej drogi wojewódzkiej na odcinku od obwodnicy północnej m. Rudna do skrzyżowania z drogą krajowa nr 3, zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r. Nr 67 poz. 582) zarządca drogi nadaje numer ewidencyjny drogi powiatowej. Z uwagi na zniesienie kategorii drogi powiatowej na całej drodze Lubin – Rynarcice, która miała nr P0012200211000 przenosi się ten numer na drogę Rudna – Lubin.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
19.04.2010    Utworzenie dokumentu.