Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2010 r. nr 1431 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2010 r.
Data publikacji 13.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia 13.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXII/1431/2010    

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 marca 2010 r.

 

 

 

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2010 r. w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały. 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.Załączniki
4.   zał 3 - dochody Skarbu Państwa.docx (11.87 KB)
3.   zał 2 - wydatki.docx (24.48 KB)
2.   zał 1- dochody.docx (22.13 KB)
1.   uzasadnienie.docx (10.55 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2010    Edycja dokumentu
13.04.2010    Dodano załącznik "3."
13.04.2010    Dodano załącznik "4."
13.04.2010    Dodano załącznik "1."
13.04.2010    Dodano załącznik "2."
13.04.2010    Utworzenie dokumentu.