Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2010 r. nr 1428 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim” za 2009 rok.
Data publikacji 13.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia 13.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXII/1428/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 marca 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim” za 2009 rok.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 3 uchwały Nr XXX/197/2004 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 – 2010” Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje i przedkłada Radzie Powiatu coroczną informację z realizacji „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 - 2010”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Uchwałą Nr XXX/197/2004 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 listopada 2004 r. została przyjęta „Powiatowa Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 – 2010”.

Zgodnie z zapisem § 3 cytowanej uchwały Zarząd Powiatu w Lubinie przedkłada coroczną informację Radzie Powiatu w Lubinie o realizacji Strategii.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2010    Utworzenie dokumentu.