Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2010 r. nr 1421 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2009 rok.
Data publikacji 09.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia 09.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXI/1421/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 marca 2010 r.

 

 

 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2009 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

                                                                                                                        

 

Przedstawia Radzie Powiatu w Lubinie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2009 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
09.04.2010    Utworzenie dokumentu.