Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2010 r. nr 1412 w sprawie udziału w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Data publikacji 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 30.03.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLX/1412/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 marca 2010 r.

 

 

w sprawie udziału w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów                 z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na złożenie oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej celem uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną „Doposażenie Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie” na kwotę 6 100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych).

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego oraz Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania oferty.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 5 lutego 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie wymaga doposażenia pomieszczenia kuchennego w nowy sprzęt (2 kuchenki gazowe) oraz położenia płytek podłogowych na korytarzu. W związku z powyższym zasadne jest przystąpienie do konkursu, celem pozyskania dodatkowych środków na realizację ww. zadań.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2010    Utworzenie dokumentu.