Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2010 r. nr 1407 w sprawie wyrażenia zgody.
Data publikacji 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 30.03.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA  NR CCLX/1407/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 marca 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody.

 

            Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, Nr 98, poz. 817, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą  Ścinawa a Powiatem Lubińskim w sprawie wykonywania przez Powiat Lubiński na terenie Gminy Ścinawa zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w treści jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 Realizację podpisanego porozumienia powierza Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu.

                                                                           

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2010    Edycja dokumentu
30.03.2010    Utworzenie dokumentu.