Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2010 r. nr 1402 w sprawie przyznania grantów na organizację zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2010 r.
Data publikacji 11.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 11.03.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
UCHWAŁA Nr CCLVIII/1402/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 18 lutego 2010 r.

 

w sprawie  przyznania  grantów  na organizację zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2010 r.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r.  Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd   Powiatu   w  Lubinie    uchwala, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza na granty kwotę 128 400 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych) celem organizacji zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych w 2010 r.

 

2.Ustala wysokość godziny dydaktycznej na realizację zajęć pozalekcyjnych w kwocie 30 zł brutto.

§ 2

Ustala podział środków na zajęcia pozalekcyjne i zwiększa plany wydatków budżetowych nw. jednostek oświatowych:

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

Ilość złożonych wniosków

Kwota wnioskowana

Kwota

przyznana

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

27

56 700

21 300

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

24

36 675

16 500

3.

Zespół Szkół nr 1 w Lubinie

13

53 080

10 400

4.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie

7

19 300

        6 000

5.

Zespół Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących w Lubinie

9

46 000

10 600

6.

Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej

2

1 600

-

7.

Zespół Szkół w Chróstniku

1

10 800

800

8.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                  w Szklarach Górnych

8

16 552

9 500

9.

Zespół Szkół Specjalnych                                         w Lubinie

5

47 000

10 000

10.

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie

13

38 110

14 700

11

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

18

31 700

21 100

12.

Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie

2

12 505

7 500

 

Ogółem :

129

370 022

128 400

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

 

 

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.03.2010    Utworzenie dokumentu.