Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 907 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.
Data publikacji 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.01.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXII/907/2008
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 grudnia 2008 r. 
 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

 

 

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;  Nr 200, poz. 1688;  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

2. Przekazuje  projekt  uchwały  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Rada Powiatu w Lubinie zgodnie z ustawą o systemie oświaty może zwolnić dyrektora z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Uchwała nr CXXVIII/702/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego zawartym w piśmie z dnia 24 listopada 2008 r., znak: NK.II.0911-17/624/08 utraciła swoją moc.

Pani Jolanta Dubińska zwróciła się z wnioskiem do Rady Powiatu o zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. Czynności związane z właściwą organizacją pracy i sprawnym zarządzaniem placówką wymagają pełnej dyspozycyjności, co często trudno pogodzić z realizacją obowiązkowych godzin dydaktycznych.

 Załączniki
1   Projekt uchwały Nr 907.doc (34 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.01.2009    Edycja dokumentu
07.01.2009    Edycja dokumentu
07.01.2009    Dodano załącznik "1"