Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 904 w sprawie podpisania aneksu do umowy.
Data publikacji 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.01.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXII/904/2008
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie podpisania aneksu do umowy.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu do umowy z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki
i Transportu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19b w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla nauczycieli – podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik-logistyk” – zgodnie z treścią, jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Piotra Czekajło - Wicestarostę oraz Ryszarda Kabata – Członka Zarządu Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania aneksu określonego w § 1.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
07.01.2009    Utworzenie dokumentu.