Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. nr 1373 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia nr DU-Z. 081-446/08 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg zawartego w dniu 14 kwietnia 2008 r.
Data publikacji 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLII/1373/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

                                                  

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia nr DU-Z. 081-446/08 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg zawartego w dniu 14 kwietnia 2008 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia nr DU-Z. 081-446/08 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg zawartego w dniu  14 kwietnia 2008 r. o treści jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę - Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia - Członka Zarządu, Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej  do podpisania aneksu określonego w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)