Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. nr 1369 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2009 z uwzględnieniem kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
Data publikacji 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLII/1369/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2009 z uwzględnieniem kwoty różnicy,      o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  oraz art. 30a ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2009 z uwzględnieniem kwoty różnicy,             o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Sprawozdanie w treści jak w załączniku do uchwały przekazuje Radzie Powiatu w Lubinie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy, dyrektorom szkół            i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubiński oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubiński.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)