Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 19 stycznia 2010 r. nr 1363 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
Data publikacji 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NT CCL/1363/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 19 stycznia 2010 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracyz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.

 

       Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza kwotę 176 100 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


                                                                    Załącznik do uchwały Nr  CCL/1363/2010

                                                                                                                                                  Zarządu Powiatu w Lubinie

                                                                                                                                               z dnia 19 stycznia  2010 r.

 

 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

Poz.

 

Nazwa organizacji

 

Rodzaj zadania

Kwota wnioskowana dotacji

w zł

Data wpływu

Wysokość przyznanej dotacji

1

Klub Koreańskiej Sztuki Walki  TAEKWON-DO

Popularyzacja sportu poprzez  organizację lokalnych                     i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i sportowo turystycznych   – Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Taekwon-do dla Juniorów Młodszych i Juniorów

5.500

23.12.2009 r.

4 500

2

Klub Koreańskiej Sztuki Walki TAEKWON-DO

Popularyzacja sportu poprzez  organizacje lokalnych                        i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i sportowo-turystycznych – Mistrzostwa Powiatu w Taekwon-do

2.000

23.12.2009 r.

1 500

3

UKS „ SHARK” Rudna

Organizacja Powiatowych  Zawodów  Pływackich Szkół Powiatu Lubińskiego

8.180

23.12.2009 r.

3 000

4

Miejski Klub Sportowy

„ZAGŁEBIE”

Popularyzacja sportu w Powiecie Lubińskim poprzez  organizacje  Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej kobiet-XIII Memoriał im. Henryka Kruglińskiego w Lubinie

31.600

28.12.2009 r.

4 000

5

Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy                      w Lubinie

Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego pn. igrzyska Młodzieży Szkolnej

„Gimnazjada” i Licealiada”

30.000

28.12.2009 r.

29 000

6

ZHP Chorągiew Dolnośląska  Hufiec                     w Lubinie

Popularyzacja sportu poprzez organizacje lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowo-turystycznych- ogólnopolski Harcerski Górski Rajd „Granica’ 2010- organizacja  trasy oraz  uczestnictwo lubińskich harcerzy w rajdzie.

6.100

29.12.2009 r.

3 000

7

Liga  Obrony Kraju

Stowarzyszenie

Zarząd Rejonowy

Otwarte, strzeleckie Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego z broni kulowej.

4.000

29.12.2009 r.

2 000

8

Liga Obrony Kraju

Stowarzyszenie

Zarząd  Rejonowy

Mistrzostwa Dolnego Śląska

juniorek, juniorów, kobiet i mężczyzn z broni pneumatycznej

3.200

29.12.2009 r.

1 000

9

Stowarzyszenie „ Dać nadzieję”

Impreza rekreacyjno- turystyczno-sportowa dla osób niepełnosprawnych

5.000

29.12.2009 r.

3 000

10

Stowarzyszenie „ Równe  Szanse” w Ścinawie

V Powiatowe Integracyjne Biegi im. Jan Pawła II

4.500

30.12.2009 r.

2 000

11

Salezjańskie Centrum Sportowe  „AMICO”

Organizacja, uczestnictwo w powiatowych regionalnych , ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych:

„ Amico Lubin świętuje Dzień Dziecka” w piłce nożnej  chłopców , w piłce siatkowej  oraz  w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt

5.000

30.12.2009 r.

4 000

12

Ludowy Klub Sportowy

„Iskra” Księginice

IV Powiatowy Dzień Dziecka

 „ Na sportowo i z uśmiechem”

10.500

30.12.2009 r.

5 000

13

Powiatowe  Zrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe

XI Dolnośląskie Igrzyska Dzieci  i Młodzieży WSI                 i LZS 2010

25.000

31.12.2009 r.

25 000

14

 Międzyszkolny Klub Sportowy „ Ustronie”

 

Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego w Tenisie Stołowym

4.000

31.12.2009 r.

3 500

15

„A Tacy  Sami”

Projekt sportowo- rekreacyjny

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie

„SPRAWNI-RAZEM” Lubin 2010

20.000

31.12.2009 r.

5 200

16

Stowarzyszenie  Turystyki Pieszej

„WĘDROWIEC”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4-PORY ROKU

4.600

31.12.2009 r.

2 100

17

Lubiński Klub KYOKUSHIN-KARATE

Krzewienie i rozwój  kultury  fizycznej  przez organizację  zajęć, organizację zawodów i uczestnictwo w  turniejach sportowych  KARATE KYOKUSHIN

7.468

31.12.2009 r.

2 200

 

 

 Ogółem :

415.458,- zł

 

-

100 000

 

 

 

2. Nauka, kultura, sztuka oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Poz.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Kwota wnioskowana

w zł

Data wpływu

Uwagi

1

Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”

VII Plener Artystyczny

”Dziewin Dolnośląski Kazimierz Dolny nad Odrą”

17.490

18.12.2009 r.

4 000

2

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie

Eliminacje Powiatowe 55.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

900

22.12.2009 r.

900

3

„Fundacja For ART.”

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

„Mała Akademia Muzyki”-2010

121.500

23.12.2009 r.

10 000

 

4

Uczniowski Klub Sportowy MDK „Olimp”

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

„Wokół fotografii”

6.800

23.12.2009 r.

4 000

5

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Hufiec w Lubinie

Wspieranie przedsięwzięć propagujących historię                   i tradycję oraz kultywowanie tradycji narodowych, organizowanie uroczystości patriotycznych wynikających z państwowego kalendarza uroczystości narodowych-„Dziś, Jutro, Pojutrze…-patriotyzm dla dzieci i młodzieży”

13.700

29.12.2009 r.

3 500

 

 

 

 

6

 Stowarzyszenie Górniczy Chór Męski

Promocja Powiatu Lubińskiego poprzez organizowanie

oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych

30.000

29.12.2009 r.

15 000

 

 

7

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Zawodowej w Rudnej

Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych

7.100

30.12.2009 r.

2 000

8

Stowarzyszenie

” Palium”

Koncert okazji jubileuszu 5-lecia

uruchomienia hospicjum na terenie  Powiatu Lubińskiego

25.100

30.12.2009 r.

15 000

9

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej

VII Powiatowa Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych „ Piękno nas łączy”

8.100

30.12.2009 r.

3 500

 10

Stowarzyszenie

„ Dać Nadzieję”

w Lubinie

Zorganizowanie III Powiatowego Konkursu Kolęd Osób Niepełnosprawnych

6.000

31.12.2009  r.

3 000

 11

Stowarzyszenie
„DOMINIK”

„SAVIONALIA 2010”

6.500

31.12.2009 r.

4 500

 12

 Stowarzyszenie

Zespół Folklorystyczny

„LUBIN”

Organizacja przedsięwzięć promujących amatorski ruch artystyczny

17.400

31.12.2009 r.

10 700

 

 

                                                  Ogółem:                            

463.336,50 zł

 

-

76 100

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.02.2010    Utworzenie dokumentu.