Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 12 stycznia 2010 r. nr 1356 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dodatkowego.
Data publikacji 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLVIII/1356/2010

ZARZĄDU  POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 stycznia 2010 r.

 

 

w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia  dodatkowego.

 

 

   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  oraz  § 2  ust. 1 Porozumienia  zawartego   pomiędzy Zarządem  Powiatu w Lubinie a Zarządem Miasta w  Lubinie w sprawie prowadzenia  powiatowej  biblioteki  publicznej  (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 57 z dnia 11 czerwca 2001r.)  Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia dodatkowego Nr 10 do Porozumienia                        z dnia 12  stycznia 2001 r. zawartego  pomiędzy  Zarządem Powiatu w Lubinie  a  Zarządem   Miasta w Lubinie  w  sprawie  prowadzenia  powiatowej biblioteki  publicznej,  stanowiącego załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę  Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego  oraz Ryszarda Kabata Członka  Zarządu Zastępcę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania porozumienia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.02.2010    Edycja dokumentu