Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 12 stycznia 2010 r. nr 1353 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA  NR CCXLVIII/1353/2010

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 12 stycznia 2010  r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia    trybu i kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych.

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie  w  sprawie ustalenia    trybu i  kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w  szkołach i placówkach oświatowych.

 

2. Przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
19.01.2010    Utworzenie dokumentu.