Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 1349 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLVI/1349/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia Panią Joannę Bałasz - dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Lubinie         do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych         z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Lubinie, a szczególności do:

1)      udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,

2)      zawierania  umów  na  remonty  do  kwoty stanowiącej równowartość 1000 EURO w ramach środków  budżetowych ustanowionych dla jednostki,

3)      zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń dla potrzeb Ośrodka,

4)      reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania pełnomocnictw procesowych w tych sprawach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
19.01.2010    Utworzenie dokumentu.