Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 1345 w sprawie wniosków do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa.
Data publikacji 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLVI/1345/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa.

 

Na podstawie art. 17 pkt 2, art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) w związku z art. 106 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 1692, z 2005 r. Nr 78 poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64 poz. 565, z 2008 Nr 229 poz. 1539), w związku z art. 32, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Nie składa wniosków, które należałoby uwzględnić przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa w przedmiocie wyznaczenia
na obszarze gminy Ścinawa, terenów dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
19.01.2010    Utworzenie dokumentu.