Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 15 grudnia 2009 r. nr 1324 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubin – aktualizacja na lata 2009-2012.
Data publikacji 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXLIV/1324/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 15 grudnia 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubin                            – aktualizacja na lata 2009-2012.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Opiniuje pozytywnie projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubin – aktualizacja na lata 2009-2012, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.01.2010    Utworzenie dokumentu.