Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 11 grudnia 2009 r. nr 1320 w sprawie zatwierdzenia projektu zaproszenia do złożenia ofert.
Data publikacji 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA  NR CCXLIII/1320/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 11 grudnia 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zaproszenia do złożenia ofert.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458)   Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Zatwierdza projekt zaproszenia do złożenia ofert w związku z prowadzonym postępowaniem o zawarcie umowy o partnerstwie  publiczno-prywatnym w celu budowy i prowadzenia Parku Wodnego przy Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.01.2010    Utworzenie dokumentu.