Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 listopada 2009 r. nr 1302 w sprawie zmiany uchwały Nr CCXXXIX/1298/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 listopada 2009 r
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXL/1302/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 27 listopada 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr CCXXXIX/1298/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 listopada 2009 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr CCXXXIX/1298/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia wprowadza się następującą zmianę:

- załącznik do uchwały otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.