Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 listopada 2009 r. nr 1300 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA  NR CCXXXIX/1300/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

                                                            z dnia 27 listopada 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558;  Nr 113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458, Nr 98, poz. 817, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Panią Ewę Janiszewską - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej do wydatkowania środków do wysokości 115 000 PLN ( słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej” w zakresie przebudowy pomieszczeń stołówki i kuchni oraz termomodernizacji budynku  internatu  w ramach środków przydzielonych placówce uchwałą Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CCXXXVIII/1294/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi  Członkowi Zarządu,  Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.