Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 17 listopada 2009 r. nr 1282 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXVI/1282/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

 z dnia 17 listopada 2009 r.

                                                  

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,   poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.  Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia

    „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność

     o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”

2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.