Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 10 listopada 2009 r. nr 1280 w sprawie zawarcia porozumienia między Powiatem Polkowickim a Powiatem Lubińskim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXV/1280/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 listopada 2009 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia między Powiatem Polkowickim a Powiatem Lubińskim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Powiatem Polkowickim porozumienia w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Polkowickiego stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2

 

Upoważnia się Małgorzatę Drygas-Majka Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania porozumienia.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 10b ust. 6 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 14, poz. 92
z późniejszymi zmianami), który stanowi iż „
Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany
do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat”
, konieczne jest podpisanie z Powiatem Polkowickim porozumienia w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Polkowickiego.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.