Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 10 listopada 2009 r. nr 1279 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXV/1279/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, stanowiącego załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania porozumienia określonego w § 1.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.