Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 5 listopada 2009 r. nr 1274 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data publikacji 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.12.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXXIII/1274/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 listopada 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

              Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 Nr 93, poz 753), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala,   co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Katarzynę Kopacką – Kancelaria Radcy Prawnego „Imieliński, Kopacka i Wspólnicy” Spółka Komandytowa w Legnicy do reprezentowania Powiatu Lubińskiego przed sądami powszechnymi w sprawie z powództwa Arkadiusza Wałęgi.

 

§ 2

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.12.2009    Utworzenie dokumentu.