Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1244 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji 20.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 20.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1244/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 października 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na przemieszczeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

                 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r. przedstawiają się następująco:

 

- wydatki bieżące                                                                          96 268 984,37

w tym m.in.:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          55 102 238,37 zł

- wydatki majątkowe                                                                             28 298 427 zł

w tym m.in.

- na zadania inwestycyjne                                                              26 544 060 zł

      - na zakupy inwestycyjne                                                                   796 367 zł

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.Załączniki
1.   uzasad.do uchw..doc (40.5 KB)
2.   Załącznik Nr 2.doc (136.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
20.10.2009    Utworzenie dokumentu.