Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1229 w sprawie zmiany uchwały.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1229/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806  2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218/ i art. 25 b, art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218/ oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 5, § 8 ust. 2 i § 25, § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108/, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr CCVII/1144/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie rokowań oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań § 4 otrzymuje brzmienie:

Powołuję komisję do przeprowadzenia rokowań w składzie:

1.      Przewodniczący:    Joanna Krajewska-Niemczyk

2.      Sekretarz:              Beata Pietrzak

3.      Członkowie:           Małgorzata Sulikowska

4.                                                                 Dorota Lenczuk

5.                                                                  Jadwiga Nowak

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)