Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1228 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1228/2009

ZARZADU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92 poz. 753) oraz 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286, z 2008 r. Nr 154 poz. 958, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości, oznaczonej jako działka   ewidencyjna nr 64/3 położonej w obrębie 1 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, w ramach planowanej budowy hali widowiskowo – sportowej, przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Pan Jerzy Turzeniecki Prezes Zarządu Biura Projektowego BUDOPROJEKT, działając z upoważnienia Powiatu Lubińskiego złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w Lubinie w sprawie wycinki drzew na działce 64/3 na której planowana jest realizacja zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Lubinie”. Zgoda właściciela działki 64/3 tj. Powiatu Lubińskiego jest niezbędna na etapie wykonawstwa inwestycji.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)