Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 23 września 2009 r. nr 1221 w sprawie podpisania aneksu do umowy.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXII/1221/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 września 2009 r.

 

w sprawie podpisania aneksu do umowy.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności  warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 29 listopada 2002r. - Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie, w treści jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas - Majka Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania aneksu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku ze zmianą liczby uczestników z 36 na 40 w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie konieczne jest wprowadzenie zmian do Umowy o finansowaniu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 29 listopada 2002 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)