Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 września 2009 r. nr 1211 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych oraz wydzierżawienia części nieruchomości
Data publikacji: 18.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 15.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXXI/1211/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 września 2009 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych oraz wydzierżawienia części nieruchomości.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.  Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 25b oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

§ 1

 Wyraża zgodę na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów:

1. najmu:

 1. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 300 m2 usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w celu prowadzenia szkoleń spawaczy, na okres 2 lat,
 2. lokalu użytkowego - garażu o powierzchni użytkowej 18 m2 położonego w obrębie 5 miasta Lubina na działce nr 289/10 z przeznaczeniem na garażowanie pojazdu, na okres 1 roku,

2. dzierżawy:

 1. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat,
 2. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat,
 3. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat,
 4. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat,
 5. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat,
 6. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat,
 7. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat,
 8. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej, na okres 3 lat.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie wnioskiem z dnia 03.06.2009 r., Nr ZSZiO/KG/071/14/2009 wniósł o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów:

1. najmu:

 1. lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 300 m2 usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w celu prowadzenia szkoleń spawaczy z dotychczasowym jego najemcą - Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie ,
 2. lokalu użytkowego - garażu o powierzchni użytkowej 18 m2 położonego w obrębie 5 miasta Lubina na działce nr 289/10 z przeznaczeniem na garażowanie pojazdu z dotychczasowym jego najemcą - Marią Cal zam. w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 3/8,

2. dzierżawy:

 1. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Anną Klimas zam. w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 4/2,
 2. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Bazylim Karłyk zam. w Lubinie przy ul. Wroniej 31/6,
 3. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Piotrem Maderą zam. w Lubinie przy ul. Jaworowej 2/1,
 4. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Antonim Maderą zam. w Lubinie przy ul. Jaworowej 2/1,
 5. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Józefem Mazurkiewiczem zam. w Lubinie przy ul. Sokolej 4/32,
 6. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Ireną Seretną zam. w Lubinie przy ul. Szkolnej 3/11,
 7. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Janem Sobolewskim zam. w Lubinie przy ul. Mickiewicza 19/7,
 8. części nieruchomości o powierzchni 18 m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 289/7 z przeznaczeniem na garaż o konstrukcji blaszanej z dotychczasowym jego dzierżawcą – Dariuszem Wójcik zam. w Lubinie przy ul. Budziszyńskiej 21/6.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna powiatu ma prawo zawierać kolejne umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia na tą samą nieruchomość lub jej część z tym samym podmiotem za zgodą Zarządu Powiatu  w Lubinie.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)