Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 8 września 2009 r. nr 1205 w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na zakup materiałów oraz transport odpadów zebranych w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2009” organizowanej przez jednostki samorządu gmin
Data publikacji: 11.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVIII/1205/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 września 2009

 

w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na zakup materiałów oraz transport odpadów zebranych w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2009” organizowanej przez jednostki samorządu gmin.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 92, poz. 753) oraz Uchwały Nr XXXV/195/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2009, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na przyznanie środków finansowych na zakup materiałów (worki foliowe, rękawice itp.) oraz transport odpadów zebranych w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2009” organizowanej przez jednostki samorządu gmin w następującej wysokości:

  1. Gmina Miejska Lubin do kwoty 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
  2. Gmina Lubin do kwoty 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
  3. Gmina Ścinawa do kwoty 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
  4. Gmina Rudna do kwoty 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie do uchwały

 

Gminy z terenu powiatu lubińskiego złożyły stosowne wnioski na dofinansowanie organizacji akcji sprzątania terenów przez młodzież szkolną w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2009”. Jest to przedsięwzięcie dotyczące zbierania odpadów w terenie organizowane przez poszczególne gminy od szeregu lat.

Dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata” ujęte jest w harmonogramie zadań stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/195/2009  Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2009.

 Plan wydatków w § 2440 w 2009 r.

na zadanie pn. „organizacja i dofinansowanie akcji Sprzątanie świata”  - 6 000,00 zł,

z tego

pozostało do rozdysponowania   - 6 000,00 zł.

 

           


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)