Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 r. nr 1200 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 1220D oraz drogi nr 1200D w celu zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich
Data publikacji: 11.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVIII/1200/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 8 września 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 1220D oraz drogi nr 1200D w celu zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Pozytywnie opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w Lubinie w sprawie  pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi  1220D, na odcinku od skrzyżowania z drogą   krajową    nr  3 do  skrzyżowania  z drogą  powiatową nr 1200D, od km 0+000 do km 5+988 oraz drogi nr 1200D, na  odcinku  od  skrzyżowania z drogą  powiatową nr   1220D do   skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 332, od km 3+858 do km  4+936, w  celu zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.
  2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)