Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2009 r. nr 1199 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi wojewódzkiej nr 292 od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3
Data publikacji: 11.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVIII/1199/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 8 września 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie   zaliczenia do kategorii  dróg powiatowych drogi wojewódzkiej nr 292 od obwodnicy  Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie   zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi  wojewódzkiej nr 292 od obwodnicy   Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr  
  2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)