Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 września 2009 r. nr 1198 w sprawie zawarcia porozumienia
Data publikacji: 08.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 04.09.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXVII/1198/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 września 2009 r.


w sprawie zawarcia porozumienia.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 § 1

 Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Polkowice a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na zakup 4 łóżek rehabilitacyjnych, o treści jak w załączniku do uchwały. 

§ 2

 Upoważnia Małgorzatę Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego oraz Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania porozumienia.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)